Historia

Taekwondo Olimpijskie w Chojnowie rozwija się od 2007 roku. Wtedy to powołano do życia  KSW "SFORA" Chojnów.  Przez długi czas Klub funkcjonował z inicjatywy  swoich zawodników i działaczy. W 2013 roku Klub przystąpił do Ludowych Związków Sportowych zmieniając nazwę na LMKS „SFORA" Chojnów.


Dzięki inicjatywie władz lokalnych i wsparciu Burmistrza Miasta Chojnowa od 2012 roku aktywnie realizujemy zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez  organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Taekwondo Olimpijskim.

W 2017 roku Klub zrealizował wakacyjny projekt "Działaj w lokalnym klubie Taekwondo" w ramach X edycji programu „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja „Wrzosowa Kraina" oraz przystąpił do Rządowego Programu „Klub" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Poza regularnymi treningami taekwondo Klub dba o edukację i kulturę fizyczną swoich podopiecznych. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych wykorzystywana jest ogólnodostępna infrastruktura sportowa na terenie miasta i gminy Chojnów. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły sekcja Taekwondo Olimpijskiego odbywa regularne treningi w sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.

 

Na dzień dzisiejszy celem Chojnowskiego Klub Taekwondo jest realizację zadań prospołecznych, w szczególności propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, ich rozwój psychoruchowy i intelektualny, integrację poprzez naukę i zabawę oraz budowanie więzi emocjonalnych. Naszym celem jest:

  • wsparcie potencjału drzemiącego w dzieciach, ich rozwój, poprzez zdobycie wiedzy i nowych umiejętności,
  • kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
  • gromadzenie doświadczeń poprzez udział w zajęciach treningowych,
  • zagospodarowanie dzieciom i młodzieży  czasu wolnego, wzbudzanie nowych zainteresowań ruchem, sportem, sztuką walki jaką jest taekwondo,
  • zaszczepianie sportowego ducha walki, sportowego trybu życia jako alternatywy dla stosowania wszelkiego rodzaju używek
  • próba wyrobienia nawyków ruchowych i potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.

gb (szerokość: 636 / wysokość: 477)Funkcjonowanie LMKS "SFORA" Chojnów jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy jego członków oraz zawodników oraz wsparciu finansowym samorządowych władz lokalnych, sponsorów, fundacji  oraz  Ministerstwa Sportu i Turystyki​.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie